Glass screen shield for $9 with any iPhone 8/7/6 or 8/7/6+ case

กรอบสำหรับ Galaxy S7

Regular price $34.95 USD SKU: GLXS7-ICE
 • เกราะป้องกันและตัวบุด้านในลดแรงกระแทก
 • ส่วนประกอบเบาดั่งขนนก
 • ปุ่มสัมผัสขนาดใหญ่และที่จับแบบบุกันลื่นทนทาน
 • หน้าจอสัมผัสและพอร์ตซึ่งง่ายต่อการเข้าถึง
 • แผ่นกันลื่นป้องกันรอยขีดข่วนและป้องกันจอ
 • ตรงตามมาตรฐานการทดสอบการหล่นแบบทหาร (MIL STD 810G 516.6)
Regular price $34.95 USD
SKU: GLXS7-ICE // COLOR: Ice
Free Shipping 1 Year Warranty

PRODUCT INFORMATION

 • เกราะป้องกันและตัวบุด้านในลดแรงกระแทก
 • ส่วนประกอบเบาดั่งขนนก
 • ปุ่มสัมผัสขนาดใหญ่และที่จับแบบบุกันลื่นทนทาน
 • หน้าจอสัมผัสและพอร์ตซึ่งง่ายต่อการเข้าถึง
 • แผ่นกันลื่นป้องกันรอยขีดข่วนและป้องกันจอ
 • ตรงตามมาตรฐานการทดสอบการหล่นแบบทหาร (MIL STD 810G 516.6)

Customer Reviews

Based on 253 reviews Write a review