Glass screen shield for $9 with any iPhone 8/7/6 or 8/7/6+ case

ฟิล์มปกป้องหน้าจอ

Regular price $39.95 USD

  • มีการสร้างจากโรงงานผลิตกระจกที่มีคุณภาพสูง / ความแข็งแรงสูงในประเทศญี่ปุ่น
  • ความแข็ง 9H สำหรับต้านทานรอยขีดข่วนที่เหนือกว่า
  • เคลือบป้องกันลายนิ้วมือด้วยเทคโนโลยีโอลีโอโฟบิก
  • บางเป็นพิเศษ (iPhone: 0.3mm, อื่น ๆ ทั้งหมด: 0.3mm)
  • ใช้งานได้กับ 3D Touch/สัมผัสอย่างแม่นยำ

Regular price $39.95 USD
SKU: // COLOR:
Free Shipping 1 Year Warranty

PRODUCT INFORMATION

  • มีการสร้างจากโรงงานผลิตกระจกที่มีคุณภาพสูง / ความแข็งแรงสูงในประเทศญี่ปุ่น
  • ความแข็ง 9H สำหรับต้านทานรอยขีดข่วนที่เหนือกว่า
  • เคลือบป้องกันลายนิ้วมือด้วยเทคโนโลยีโอลีโอโฟบิก
  • บางเป็นพิเศษ (iPhone: 0.3mm, อื่น ๆ ทั้งหมด: 0.3mm)
  • ใช้งานได้กับ 3D Touch/สัมผัสอย่างแม่นยำ

Customer Reviews

Based on 109 reviews Write a review